Bil. Litt. Ha

 

 

Fullmakt för innehafvaren att vid blifvande sammanträden rörande laga skiftet i Järnäs by af Nordmalings socken föra vår talan och bevaka vår rätt såsom egare till aflidna kronolotsen Johan Lydig och hans aflidna Enkas egande lägenhet, avsöndrad från 5 seland No  1 Jernäs.

Vårt ombuds lagliga åtgörande godkännes.

Nordmaling den 11 Maj 1903.

 

För Johan Lydigs och hans Enkas sterbhus.

 

Ax. Ågren                            J. Alfr. Lydig                       Erik Lydig

Alma Ågren                         Axel Nording                      Maria Nording

Joh. Lydig                           Maria Lydig

 

Erik Lydig i Rundvik egenhändiga namnteckning bevittas

F Carlberg                          E. Carlberg

 

 

Sjömannen Joh. Alfr Lydig i Härnösand egenhändiga namnteckning bevittnas

 

Oläslig namnteckning                              P. O. Rundqvist                 

 

 

Ax. Ågren  Alma Ågren  Ax. Nordings  Maria Nording  Johan Lydig  Maria Lydigs egenhändiga namnteckningar bevittna:

 

Jernäs den 18 Maj 1903

 

C. Wikström                       Hulda Strömgren