Bil. Litt J.

 

                                            Förening

Undertecknade delegare i Jernäs skifteslag hafva under pågående landtmäterisammanträde denna dag träffat följande öfverenskommelser

 

Till grund för blifvande ståndskogsliqvid hafva vi beslutat:

att all växande skog af furu och gran, som vid brösthöjd (1,5 meter från marken) utanpå barken håller en genomskärning af 6 engelska tum och därutöfver skall i skogsmärkningen ingå och åsättas följande värden:

för          6 intill         7  engelska tum          erläggs              15 öre

”             7   ”            8          do                  do                     60 ”

“             8   “            9          do                  do                    120 “

”             9   ”            10        do                  do                   165 ”

”             10 ”            11        do                  do                    225 “

“             11 “            12        do                  do                    300 “

“             12 “            13        do                  do                    400 “

“             13 “            14        do                  do                    500 “

“             14 “            15        do                  do                    700 “

“             15 “            16        do                  do                    800 “

“             16 “            17        do                  do                  1150 “

“             17 “            18        do                  do                  1300 “

“             18 “            19        do                  do                  1600 “

“             19 “            20        do                  do                  1900 “

“             20 “            21        do                  do                  2000 “

“             21 “            22        do                  do                  2025 “

“             22 “            23        do                  do                  2100 “

“             23 “            24        do                  do                  2200 “

“             24 engelska tum och därutöfver                          2300 ”          

 

För gran afdrages 15 % af ofvanstående värden.

Träden, som indelas i 3 klasser, hänföras:

till första klassen, skog af ordinär längd och växtlighet

till andra klassen: strandskog, som vid räkningen betecknas med ett kors

till tredje klassen; skadad skog, berg-, myr- och tjälskog

 

för andra klassens skog afdrages 25%, och för tredje klassens skog afdrages 60 % af ofvanstående värden.

 

Jernäs den 22 Maj 1903

 

???? Eriksson  Erik Jonsson  E. G. Markström  J. A. Nordström  Joh Olof Johansson

Albert Olofsson  Johan Kassberg  August Kassberg genom E. H. Kassberg  Erik Strömgren 

Erik Sahlen  E. O. Nygren  A. Ågren  A. O. Eriksson  N. A. Wallander  O. A. Nordin

Jonas Öberg  Joh. Johansson  J. Holmström C O Svensson  J O Göransson  J B Pettersson

 An. Davidsson  Johan Davidsson  C. E. Eriksson genom O. A. Nordin  J. E. Örgren 

Jonas Pettersson  Conr. Strömgren  J. O. Örgren  K. W Fälman /också Bomärke/  Erik Åström

Isaik Molin  J Häggström  J. R. Holmberg  Adolf Markström  Erik Göransson  Fr. Markström

Anders Kassberg  Johan Eriksson  Erik Strömmer  August Göransson

 

Delegarnas egenhändigs namnteckningar bevittnas af godemännen

 

Jonas Jonsson                                                                Johan Björklund