Bil. Litt Q.

 

 

                                            Kungörelse

 

 

För fortsättande af laga skiftet å alla egorna till Jernäs by i Nordmalings socken kommer landtmäterisammanträde att hållas å vanligt ställe inom skifteslaget Måndagen den 17 Oktober 1904 kl 10 f. m. till hvilket sammanträde vederbörande härmed kallas.

 

Nordmaling den 1 oktober 1904

På Embetets vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

 

 

Upplöst i Nordmalings sockens kyrka den 2 oktober 1904, betygar

Gust. Rob. Edström