Bil. Litt R.

 

 

                                            Kungörelse

 

 

För fortsättande af laga skiftet å alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken, kommer landtmäterisammanträde att hållas å vanligt ställe Måndagen den 17 April 1905 med början klockan 10 förmiddagen, och kallas vederbörande att vid nämnda sammanträde sig infinna.

 

Nordmaling den 1 April 1905

På Embetets vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

 

 

Upplöst i Nordmalings kyrka den 2 april 1905, betygar

Gustaf Söderman