Bil. litt. S

 

Inspector J Holmström eller den han i sitt ställe förordna befullmäktigas att vid laga skiftet- och andra sammanträden, inom Nordmalings socken, som beröra oss derstädes tillhöriga fastigheter, föra vår talan och rätt bevaka, hållande vi för godt ombudets lagliga åtgärder.

 

Örnsköldsvik den 15 juli 1899                                                                                

 

E. A. Tjernström                 J. Westman

 

 

På en gång närvarande vittnen

 

A Engström                                              Anna Molin

Örnsköldsvik                                             Hampnäs

 

 

 

Ovanstående fullmakt godkjännes

Örnsköldsvik den 8 november 1905

 

Anna Tjernström

 

 

Fru Tjernströms egenhändiga namnteckning bevittnas på en gång närvarande vittnen

 

Anna Widgren                                          Emma Karlsson

 

båda i Örnsköldsvik