Bil. Litt U.

 

 

                                            Kungörelse

 

 

För afslutande af laga skiftet å alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken, kommer landtmäterisammanträde att hållas inom nämnda skifteslag å vanligt ställe Fredagen den 10de instundande November klockan 10 förmiddagen, till hvilket sammanträde vederbörande härmed kallas.

 

Nordmaling den 21 Oktober 1905

På Embetets vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

 

 

Upplöst i Nordmalings kyrka Söndagen den 2 april 1905, betygar

Gust. Rob. Edström