Bil. Litt Aa

 

 

Fullmakt för innehafvaren här af att vid skiftessammanträdet i Jernäs by den 16 dennäs föra min talan och bevaka min lagliga rätt. Ombudets Laga åtgärder godkännas.

 

Nordmaling och Jernäs den 13 September 1907

 

A. O. Eriksson

 

Vittnar

Joh Johansson

Lovisa Johansson