Bil. Litt. Ba

 

Fullmakt för min far, hemmansägaren N. A. Wallander i Jernäs, att vid landtmäterisammanträde i Jernäs d. 17 Sept. 1907 föra min talan och min rätt bevaka, hållande jag för gildt hvad ombudet lagligen gör och låter.

 

Jernäs den 16 Sept. 1907

 

Karl Wallander

 

Vittna:

Jonas Jonsson

G. ?. Nygren