Bil. Litt. Ca

 

Fullmakt för Inspektor F. Öqvist i Nordmaling att vid landtmäterisammanträde i Jernäs den 16 i denna månad, föra vår talan och rätt bevaka, hållande vi för gildt hvad ombudet lagligen gör och låter.

 

Örnsköldsvik den 14 September 1907.

FÖR JERFEDS ÅNGSÅGS AKTIEBOLAG

 

 

E. Huss

 

Wittna:

V. Backlund

Joh. Hörnell