Bil. Litt. Da

 

Fullmakt för innehafvaren här af att vid skiftessammanträdet i Jernäs by den 16 dännäs föra min talan och bevaka min Lagliga Rätt. Ombudets Laga åtgerder godkännes.

Nordmaling och Jernäs den 13 September 1907

 

J. O. Göranson

 

Vittnar

 

Joh. Johansson

Lovisa Johansson