Bil. Litt. Ea

 

 

Fullmakt för A Ågren att för mig föra min talan och rätt vid skiftessammanträde i Järnäs den 16 September 1907

 

 

Jernäs Nordmaling den 15 September 1907

 

Karl Eriksson

 

 

Bevittnas

C. Vikström