Bil. Litt. Ka

 

 

 

                                            Kungörelse

 

 

För fortsättning af laga skiftet å alla egorna till Jernäs by i Nordmalings socken kommer landtmäterisammanträde att hållas inom skifteslaget å vanligt ställe Måndagen den 4e instundande Maj klockan 10 förmiddagen, till hvilket sammanträde vederbörande härmed kallas.

 

                      Nordmaling den 11 April 1908

                      På embetets vägnar

                      V. Th. Stein

                      Kommissionslandtmätare

 

 

Uppläst i Nordmalings kyrka den 12 April 1908, betygas

 

                      H Alfred Andersson

                      t. f. pastor