Bil. Litt. La

 

 

Fullmakt för innehafvaren här af att vid skiftessammanträdet i Jernäs by den 4 Maj 1908 föra min talan och bevaka min lagliga rätt ombudets lagliga åtgärder godkännes

 

 

Anders Olof Eriksson

 

 

Wittnar

Johan Johansson

Lovisa Johansson