Bil. Litt Na

 

 

Fullmakt för Ol. Arv. Nordin under Pågående sammanträde i Jernäs den 4 Maj 1908 att föra min talan och bevaka min rätt och förbinder jag mig till alla delar godkänna ombudets åtgöranden.

 

 

Nordmaling och Jernäs den 4 Maj 1908

 

Karl Eriksson

 

Wittnar

C. Strömgren

J. E. Ögren