Litt. Pa

 

 

Fullmakt för innehafvaren här att vid där Landmätarsammanträde som är utlyst att hållas måndagen den 25 innevarande Maj med Jernäs skifteslag att föra min talan och bevaka min Lagliga Rätt då ombudets Lagliga åtjerder af mig godkännas

 

Nordmaling och Jernäs den 23 Maj 1908

 

J. A. Kassberg

 

Wittnar

 

Johan Johansson

J Göransson