Bil. Litt. Qa

 

 

                      Fullmakt.

 

För innehafvaren häraf att vid alla skiftessammanträden i Jernäs by föra min talan och bevaka min lagliga rätt ombudets lagliga åtgärder godkännes

 

Jernäs den 25 Maj 1908

 

A O Erikson

 

Wittnar

 

Johan Johansson

J Göransson