Bil. Litt. Sa.

 

 

                                            Kungörelse

 

 

För fortsättning af laga skiftet å alla egorna till Jernäs Skifteslag i Nordmalings socken kommer landtmäterisammanträde att hållas inom detsamma å vanligt ställe Måndagen den 25 Maj 1908 med början klockan 10 förmiddagen, till hvilket sammanträde vederbörande härmed kallas.

 

Nordmaling den 9 Maj 1908

På Embetets vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

 

Uppläst i Nordmalings kyrka Söndagen den 10 Maj 1908 betygar

 

Alfred Andersson

t. f. pastor