Bil. Litt Ta

 

 

Fullmakt för min broder Herbert Kassberg att vid blifvande Landmätare sammanträde med Jernäs skifteslag Måndagen den 7d September föra min talan och bevaka min Lagliga Rätt då Jag på grund af dänna fullmakt hållen godt och giltigt att vad nämda mitt ombud därvid Lagligen gör och låter

 

Nordmaling och Jernäs den 5 September 1908

 

J. A. Kassberg

 

Wittnar

Joh. Johansson

J ? Johansson