Bilaga Litt Ya

 

 

 

 

                                            Kungörelse

 

 

 

För fortsättning och afslutning af laga skiftet å alla ägorna till Jernäs by kommer landtmäterisammanträde att hållas å vanligt ställe inom skifteslaget Tisdagen den 1 instundande Juni kl 10 f. m, till hvilket sammanträde vederbörande härmed kallas.

 

 

Nordmaling den 8 Maj 1909

På Ämbetets vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

 

Uppläst i Nordmalings sockens kyrka Söndagen den 9 Maj 1909, Betygar

 

Joel Åkesson

v. pastor