Att undertecknad, dertill af skifteslaget utsedd, denna dag af Kommissions landtmätaren V. Th. Stein emottagit afskrift af alla laga skiftet i Jernäs by rörande handlingar bestående af;

Protokoll med ingångna föreningar

Egobeskrifning med sammandrag

Häfdeförteckning ”        do

Summarisk beräkning

Delningsbeskrifning med sammandrag

Beräkning af ersättning för odling och häfd med leqvid

Byggnadsbeskrfning och

Värderingsinstrument öfver utflyttningskostnaden jemte liqvid, erkännes

härmed

 

 

Jernäs den 10 November 1905

Gustaf Markström

 

 

Såsom godemän och vittnen underskrifva:

 

Jonas Jonsson                                Johan Björklund