Af förrättningsmannen har jag, därtill af skifteslaget utsedd, denna dag mottagit afskrift af alla skifteshandlingarna, nämligen

         Protokoll med ingångna föreningar

         Ägobeskrifning med sammandrag

         Häfdeförteckning

         Summarisk beräkning och fördelning

         Delningsbeskrifning med sammandrag

         Odlings- och häfdelikvid

          Beskrifning öfver beskaffenheten af varje delägare i Järnäs skifteslag, byggnader,

          trädgårdar eller andra nyttiga anläggningar

  Wärderingsinstrument med likvid rörande husflyttningskostnaderna

 

 

Järnäs den 1 Juni 1909

Jonas Öberg

 

 

Egenhändiga namnteckningar bevittna godemännen

 

Jonas Jonsson                                E Göransson