De första nybyggarna på KRÅKEN

Johan Petter Persson och hans stamtabell

Johan Petter Persson blev Kråkens förste bosättare.
1842 säljer Johan Petter halva Öre 2 på 2 1/8 seland till Jakob Ersson och 1852 säljer han den resterande halvan om 2 1/8 seland till brukspatron Erik Häggström
Den 11 januari 1852 köper Johan Petter Persson för 250 riksdaler riksgäld ett arrendekontrakt på 49 år från Erik Forsberg i Öre. Erik Forsberg hade ursprungligen köpt detta arrende från Järnäsbönderna Göran och Sven Olofsson för 200 riksdaler den 20/10 1849.Johan Petter skulle därmed vara den förste fast bosatte på Kråken.
Det är osäkert om lotsen Johan Sikström överhuvudtaget var bosatt på Kråken, troligen inte.
När Johan Petter Persson flyttade till Kråken var byn en laglig del av Järnäs.
Johan Petter flyttade sannolikt en del av sina byggnader från Öre till Kråken , andra uppfördes nya. 
Ett boningshus, en "bröjstu" och en lagård sattes upp strax norr om Donald Olofssons nuvarande mangårdsbyggnad. Dessutom fanns det en sommarladugård, som brann ner en sommardag när hustrun Eva Gustava skulle jaga ut mygg med en brinnande risviska. Denna sommarladugård låg söderöver vid berget, sannolikt på samma ställe som Rudolf Olofssons gamla sommarladugård.
Johan Petter fick problem med Järnäsbönderna när han inte enligt arrendekontraktet konfirmerade arrendet efter 10 år 1859. Det blev tingssak, där Järnäsbönderna hävdade att han skulle få gå ifrån arrendet. Det är frågan om hur pass läskunnig Johan Petter och hans hustru var.
Johan Petter sålde sedan hälften av arrendekontraktet till äldste sonen Johan Petter och senare den andra hälften för sytning. I samband med dessa överlåtanden av arrenderättigheterna till äldste sonen flyttade sönerna Lars Olof och Anders i slutet av 1860-talet och jag har ej lyckats finna ut var de slog sig ned.
Den ende direkte ättlingen från Johan Petter Johansson nu bosatt på Kråken är Kjell Ove Berg eftersom Johan Alfred Johanssons och Tea Åsbergs barn har flyttat från byn och dessutom sålt sina fastigheter.

Johan Petter Persson är min FFFF

Per Lydig och hans Stamtabell

Per Lydig blev Kråkens andre bosättare
Per Lydig var född i Öre och han var endast 8 år när fadern hastigt avled i förstoppning 1826.
Familjen hade även efter faderns död ett litet torp i Öre.
Per fick tidigt börja arbeta för sin försörjning och vi finner honom som dräng i Håknäs redan i slutet av 1820-talet.
Han var tillbaka till Öre på1830-talet,som dräng hos Jacob Järnbom.
Efter giftermålet 1842 med Catarina Cristina Åsberg bosatte sig familjen som torpare och strandfiskare i Öre.
Laga skifte genomfördes i Öre 1851-53 och detta innebar också diverse olägenheter och ändringar även för torparna.
En Öre bonde med mycket gamla anor i Öre sedan 1500 talet ,nämligen Johan Petter Persson (FFFF), beslutade sig i samband med det laga skiftet att lämna Öre. Han flyttade till Kråken 1852.
Per Lydig såg också en möjlighet till en bättre utkomst och flyttade också till Kråken där han arrenderade ett torp av Järnäsbönderna 1855 .
Han flyttade 1855/56 och han finns 1856 antecknad under Järnäs för nattvardsgång.
Pehr Lydig bör ha slagit sig ner på nuvarande Mats Karlssons ägor ,som då tillhörde Järnäs byamän.
Hustrun Catarina avled 1884,men själv levde Per till 1906 och hade då uppnått den aktningsvärda åldern av 94 år. Också hans båda äldsta döttrar blev mycket gamla trots allt slit och släp. Anna Lovisa blev 92 år och Sofia Magdalena blev 87 år, medan däremot den äldste sonen och min FMF Carl Jonas dog i lunginflammation endast 47 år.
Det fanns under en tid inga direkta ättlingar på Kråken sedan Alfred Johanssons, Ture Åsbergs, Robert Erikssons och Assar Erikssons  barn har flyttat från Kråken. Men det senaste åren har Robert Erikssons sonson Andreas Eriksson flyttat till byn och tagit över Robert Erikssons torp.

Per Lydig är min FMFF

Daniel Erik Åsberg och hans stamtabell

Daniel Erik Åsberg blev Kråkens tredje bosättare under 1850-talet
Daniel Erik Åsberg var född i Öre och betecknades i kyrkböckerna som krymling redan under 1820-talet när han var tonårig. Det framgår ej om han var född krympling eller om han hade varit utsatt för en olycka.
Enligt HFL får han nattvard i Kråken från 1857,men han har samtidigt fått nattvard och blivit förhörd av prästen ända fram till 1859 i Öre. Hans yngsta son Karl ,min MMF, är enligt FB född i Öre.
Man kan med stor sannorlikhet utgå från att han flyttade till Kråken tidigast 1856 och han blir därmed den 3 familjen som flyttar till Kråken.
Han blev fiskare och torpare på arrenderad jord under svåra förhållanden.
Eftersom han var krympling och hans far Hans Ludvig dog redan 1842,fick de äldre sönerna Daniel Ludvig och Johan Erik dra ett tungt lass när de byggde boningshuset ,ladugården och "bröjstun". Men sonen Johan Erik drunknade september 1861 endast 20 år gammal.
Boningshuset låg i backen mitt emellan FS-bönhus och Harald Jonsson nuvarande boningshus. Boningshuset var ej större än ca 10 x 5 m med dörren mot väster. Med ett stort vardagsrum , ett sovrum/finrum och en farstu. Detta hus revs de första åren på 1950-talet och var då fortfarande helt intakt.
Ladugården låg rätt nedanför backen och revs sannorlikt redan i början av 1920 talet. Här fanns också en vattenkälla, som fanns lång in i nutid.
Tidigare fanns också en "bröjstu" snett i nordost från nuvarande Harald Jonssons boningshus. Denna byggnad flyttades till Tjäruskär på Vitören. Vid aktionen efter Karl Åsberg ropade Viktor Berg 1939 in denna fiskarestuga för 100 kronor. Denna gula sommarstuga ägs nu av Sven-Erik Berg
Det finns många ättlingar till Daniel Erik Åsberg på Kråken som:
-Andreas Eriksson
-Leopold Åsberg barn Göran, Sune och Louise, med familjer
-Mikael Åsberg
-Paul Åsbergs barn Tomas och Margit
-Lotten Ströms son Karl Göran Ström och
Men de flesta av Daniel Åsbergs anor har  lämnat Kråken

Daniel Erik Åsberg är min MMFF

Ovanstående nybyggare och torpare gjorde de första uppodlingar på Kråken och de hade arrendekontrakt på 49 år, som de köpt av Järnäs bönderna. Jag har original arrendekontraktet som min FFFF hade med bröderna Sven och Göran Olofsson i Järnäs daterat den 12 oktober 1849 och den 11 januari 1852.
Detta är det första arrendekontraktet på Kråken.
Arrende kontrakten förlängdes endast temporärt i väntan på att den första bonden från Järnäs skulle flytta till Kråken efter laga skiftet i Järnäs.

Den förste bonden som kom var Albert Olofsson på 1910-talet, som då övertog bl.a de gamla uppodlade torpen från min FFF Johan Petter Johansson och min MMF Karl Åsberg. Min far Alfred Johansson berättade att när han var 6 år (1916) fick han sitta på hästsläden när när deras byggnader flyttades till sin nuvarande plats på det torp de köpt av Järveds såg. Jag har dessa original köp handlingar

Albert Olofsson och hans stamtabell

Näste bonde som kom var Artur Wallander som fick odla upp allt från ris och rot i en utmark en bit söder om dem egentliga byn Kråken.

För att göra Artur Wallander stamtabell mer överskådlig har jag utgått från hans hustru
Hulda Johanna Johansson och hennes stamtabell

Jag tar tacksamt emot alla ytterligare upplysningar om personer med anor från Kråken.
Min tel. 090-121496 eller sikhallan@stallhagen.se