Anno 1613.  Saköreslängd av Ångermanland, Nordmalings socken.
Från St. Johannes 1612 till St. Johannes 1613, som komma 1612 års Räkenskaper till.

Asmund Larsson i Lögdeå för oljud å Tingsplatsen, 3 mk.

Nils (Björnsson) (Svensson) i Bredvik haver kallat förbenämnde Asmund för okvädingsord, Nils läppagäll, 9 dr.

Nils Pedersson i Orrböle för dombrott emot Nils Finne i Agnäset,  3 dr.

Anders Larsson i Rönnholm haver slagit Malin Hansdotter på Kyrkovallen, saker 9 dr.

Samma tid och dag var en kona Kristin Olofsdotter vid namn, Beryktad och för Rätten framhavd, och anklagad för det hon dödat sitt barn.
Och när henne tillfrågat blev, kunde hon sin onda bedrivna gärning icke undfalla, utan det frivilligt bekände att hava mördat det under en Ladu loge, och då gjorde hon Barnafadern fri.  Efter förbenämnde gärning är hon dömd i Bäle att brinna

Efter alla vår Konungs och Herre underskrivne brev Anno 1612 den 19 Nov. i Stockholm utgivit, har hon stått sitt straff.

Avkortningslängd på alla hemman som jäml. K. Majts. ..nådigast låtit
frihet njuta i Ångermanland år 1613 i Nordmalings socken.

Tolvmän:
Anund Larsson i Lögdeå
Olof Månsson i Mo
Håkan Sjulsson i Hyngelsböle
Östen Hansson i Sunnansjö
Per Tomasson i Brattfors
David Andersson i Håknäs
Grels Jonsson i Sörbyn
Cristier Olofsson i Bredvik
Hans Olofsson i Järnäs
Algot Tomasson i Levar
Jon Eriksson i Lögdeå
Per Olofsson i Baggård

Länsman Olof Olofsson, sitt hemman 24 seland
Per Olofsson i Rönnholm, (under Jacob Vetlams fana)  2 seland
Per Persson i Agnäs 11.8 seland
Jon Persson i Gräsmyr  12 seland
Hans Östensson i Hallen  6 seland
Olof Hansson i Hummelholm (under Olof Hälsings fana) 5 seland

Under Mats ? fana, öde som ingen brukar; i Hörnsjö by 3 hemman = 17 seland