1614

Per Svensson i Orrböle haver utan Lag och dom tillvällt sig en ……..  saker 40 mk.

1615
Avdömda Sakören som uppburna äro av Ångermanland pro Anno 1615. Nordmaling.

-Erik Persson i Agnäs treskar emot skjutsfärder när Fältherrens tross här förbi drog, saker 6 pgr..

-Per Andersson i Nyåker och Anund Anundsson i Ledusjö haver ock treskat mot skjutsfärderna när han Lagligen tillsagd var, saker 9 pgr.