1616-03-08.   Sakören Nordmalings socken.

Tomas Persson i Brattfors haver slagit ihjäl 1 Får för Ingvall Hökksson ibm.  blev dömd att giva honom qvicke igen och saker 3 dr.

Järnäs-grannarna Nils Olofsson och Erik Larsson för tresko mot Cronnans utlagor, 6 dr.

Vittnade Tolvmän i Nämnden om ett Jordköp, som länge har stått i köp mellan Peder Nilsson i Håknäs och Karl Larsson i Öre, sålunda att förbemälde Peder Nilsson har sålt och upplåtit sin svåger Carl Larsson åtta marker Jord liggandes i Fjärden Öre för otaliga mutor ………

Köp mellan Olof Persson i Aspeå och Abraham Hansson i Ava