År 1617 närvarande.Fogden och nämnden

Christopher Jonsson  i Öre haver gjort Lönske lie med Elizabet Jacobsdotter, och hade hon för varit belägrat av Håkan Mickelsson i Hörne och Umeåå.  Christopher Sack 3 marker
Penningar 3 marker   Utgav.

Anders Eliasson i Giärdnäs för Ting Stämnings försummande så och för oqvädins ord emot Länsmans pigan. Sack 6 marker
Penningar 6 marker   Utgav

Samma dag vittnade  12 - män om ett hemmansköp emellan Tomas Jonsson i Gressmyre och Olof Tomasson ibidem sålunda, att Tomas Jonsson hade sålt för:de Oluf, som var (bägges) hans systerson  - 3 sädesland jord i Gressmyre för  - 5 daler Penningar, som lagligen i oppbod stått hade.

Framkommo för Rätten Håkan Siulsson i Hångerdtz bole och Erich Larsson ibidem och stadfäste ett gammalt jordeköp, som de sig emellan för Sex år köp gjorde och bruktes av Håkan för sin stora nöd skull, som han för hordoms last ikommen var, måtte han sälje för.de Erich Larsson 10 marker jord liggandes i Hångerdtz böle för 20 daler Penningar.