Håkan Siulsson i Hångredtzböle haver gjort enkelt hor med sin legejänta Brita Knudzdotter, vilken blev dömd ifrån livet, och eftersom de haver ej förr med någon last varit befunna, beder hans hustru och församlingen om nåder och till endräglig bot, eftersom han är en eländig man och finns ej mera allt det han äger i löst och fast efter dannemäns värdering är till. Penningar  50 daler
Och efter konan hade intet att böta med  blev hon satt i överhetens tjänst.

Vittnade de  12  Edsvurne omett Jordeköp emellan Håkan Siulsson i  Hångerdtz bölet och hans granne Erich Larsson , så att föeb:de Håkan Siulsson hade med sin hustrus och hennes släkts samtyckning opplåtit denne hans granne Erich Larsson, såsom ock Bördeman var, N:  Tio mark Jord liggandes i samma Hångredtzböle, och haver han därföre oppburit