Anders Eliasson i Järnäs för okvädingsord mot Ländsmans piga Anna, saker 3 mk.

Erik Rolandsson i Järnäs har i förlidna år dragit härifrån landet, och efter att han hade intet annat att böta med, avvittrades hans Jord, efter Godemäns värdering, och blev hans saker 40 mk.

Håkan Sjulsson i Hyngelsböle haver gjort hor med sin lego piga, Brita Asmundsdotter, vilken blev dömd ifrån Livet , (blev senare benådad.)  saker penningar 80 dr.