1620
Närvarande fogden och edsvurne män

Iffuar i Håckenäs haver förvitt tre av Nämnden, att de hava fällt en vrång dom, och enär det provat blev, kunde han det icke bevisa. Han därföre för vitesmål ,  Saker ___40 mark

Framkom Joen Nilsson i Hörnsiöö och gav tillkänna om ett ödeshemman elller Jord i samma By, som i   - 4 år Öde varit haver. Så blev efter den Wälborne Herres Herr Johan Skytts befallning sagt , att sådana hemman upptagas som under Cronan vederkände vore, så att bördemännerne skulle sig däruti ingen del tillräknas, efter de den förr ifrån sig sagt haver, och är samma Jord som är  - 11 sädesland, som Håckenn Larsson i samma by förr åtte, och blev samma Jord tillbuden enom henne bruka ville den Jorden vedertog, att uppå Överhetens nådiga behag skulle bekomma tre års friheter, såsom ock de andre Ödes jordar.

Framkom Tomas Larsson knekt i samma by och opptog som öde varit haver i  - 5 år, som var hans börd.  N:  - 5 sädesland, den han härefter Cronan sin Urtlag göra ville och åstundar njuta lika frihet som den andra

Framkom Nils Erichsson i Humbleholm och upptog   - 4 sädland uti förn:de Hörnsiö, som ock Bördeman är. Därav skall han göra Cronan skatt, och åstundar med lika frihet i tre år.

Framkom Anders Erichsson i Hörnsiöö och opptager   - 3 sädland i samm by och anmodar förskoning uti så många år som de andre

På Phillippe Jacobs Dag år 1620 förstördes större delen av Örsbäcks By av vådeld. En Hustru innebränd, benen funna i kolen, Nöd, sorg och elände.Underdånig skrivelse om hjälp undertecknad av Olaus Jone samt Hans Andersson, Erik Larsson och Per Danielsson den 24/7 1649.