År 1620-03-31, Nordmaling, hölls Rannsakning i Nordmalings Prästegård med Allmogen av  Nordmalings socken efter Kunungslige medgivne fullmakt och Instruktion, då vart befunnit efter Prästens och Nämndens vittne, att efterskrivne voro så fattiga, att de icke förmådde utgöra den rest de äro blivne skyldiga utgöra på Elfsborgs lösen, för de fel och fattigdom, värd var och en är antecknad, vilket vi då efter vår instruktions lydelse hava tillgivit. Och skola Kommissarierna för samma rest låta dem vara okrävda, och denna sedel uti deras räkenskap införa, vilket dem sedan skall bliva bestått.                                                                                                      

Nils Larsson i Rönholmen bortrymt, tillgivit penningar 10 dr.
Abell Ersson i Lijgde länge bortdragen,  penningar 17 dr.
Per Olsson i Aspön död, sonen haver en förfärlig sjukdom,  pgr. 15 dr.
Olof östenssons Änka i Moo, Utfattig, äger alls intet, pgr. 20 dr.
Anders Jonsson i Sunnansjö är tiggare, föres Bymellan,  pgr 18 dr.
Anders Ersson i Djupsjön, bortrymd med Hustru och barn,  pgr. 18 dr.
Daniel Persson i Torrböll ( Torrböle )  krympling, föres man emellan,  pgr. 10 dr.
Karin, Änka i Mullsjö,  blind, utfattig,  pgr. 6 dr.
Gunnil, änka i Gernäs  ( Gunhild, änka i Järnäs )  utfattig, äger alsintet,  pgr 6 dr.