Ting i Nordmaling 1621

Framkom Daniel Pedersson i Bölet och gav tillkänna att hava bytt Jord med sin son Tobias Danielsson i Grassmyre, som han med sin hustru bekommit haver, sålunda, att Daniel utgav tu seland Jord i Grassmyre, och hans som Tobias har honom igen Tio marker Jord uti Örssbeck, där Daniel mer Jord förr åtte.