Ting i Nordmaling 1622

§1
Jacob Åsswedsson i Lygdåå haver slagit Pedher Andersson i Aspby oppå skötgrunnet en blånad och oqvädins ord, det han icke bevisa kunde, utan undföll.   
Sak 12 marker,  Penningar  12 marker

§2
Swen Pedhersson i Orrbölet för ogill gärdgårdar, Sak 3 marker

Penningar  3 marker

§3
Samma dag vittnade Tolvmänn om ett Jordebyte emellan Joen Olufsson nu boendes i Helgum Socken  barnfödder här i socknen, att hava av en god vilja sålt och oplåtit Nils Joensson i Hornsiöö, som han i Cronones utlagor för någre år sedan skyldig var  En Mark jord liggandes i samma by för Penningar  - 16 marker, och nu gav han honom i Stilla  Penningar  1 daler.

§4
Malin Hansdotter i Orsbäck haver nu andre gången låti göra sig med barn och berättar som hon i Järnbojor Pyntad är, att Ståthållarens Wälbördig Christopher  von Wernstedz  kock äger barnet, ändock han borta är, och äger samma kona intet, och ingen vill hava henne till tjänst, och icke är Cronones Slott och Gårdar att sätta henne uppå. Varföre är hon dömd av Landet. Finnes hon därefter, att låta göra sig med barn, skall hennes hårlockar avskäras.  ( En Hans Andersson är bonde i Örsbäck 1590 - 1620, enl. TUN.)