§  1.
Håkan ( Håckan Sjulsson) ?  i Hyngelsböle ( Hungbölett ).......bror Enok ( Enoch ) i Öre  ? Lagh till nästa Tingh.

§  2.
Olov Månsson i Moo är i rykte kommen för en lego piga, Dorotea Andersdt   i Hörnsjö , det han skulle ha belägrat henne.
Uppå detta ting den 4 september haver Olov Månsson bekänt sig inför sittande rätt att han haver belägrat henne och avlat barn med samma Dårdy konan.

§  3.
Johan Hansson i  Örsbäck  är i rykte kommen för änkan Sigrid, salig Per Eskilssons efterleverska i Hållen. 1628 den 2 September haver Jan Hansson givet sig själv Tolffte med sin hustru frian på Lagen vilken som förviter honom. Efter denna dag som skall vara den första Saghmen? och svara till saken.

§  4.
Jorn Andersson i Hörnsjö ,  Landsknekt havver gjort Möö-kränkning med Magdalena Persdtr i Levar.

§  5.
Oluf Olofsson i Gunmark i Grundsunda sn. haver inte efterkommit 12 mans dom emot Per Davidsson.  Saker - 3  marker.

§  6.
Thomas Christiersson i Bredvik för dombrott emot Nills Daniellsson i Dombäck i Grundsunda sn.  Saker -  6 marker.

§  7.
Haver nu Håkan Siulsson i Hyngelsböle  gift man, bekänt sig gjort enfalt hor med Malin Persdotter i Levar  Inför rätten och konan nu varandes hos sin Styffader Erik Håkansson  i bemälde Lefvar. Håkan skall böta  160 daler och konan Malin skall böta 40 daler.
Daterat den 25 juli och svar från den Kungl. Hovrätt

§  8.

Tobias Danielsson i  Gräsmyr  är i rykte kommen för en lego piga Maria Persdtr i Hörnsjö  om lägersmål och fäste Lag uppå nästa ting att göra sig frian. Uppsattes till nästa Ting.
Anno 1628 den 1 september haver Tobias och hans hustru sig själv tolfte gjort sig frian uppå Lagen och ingen honom bevisa kunde utan att löst ord är uppkommit. Vilken honom efter denna dag den samma sade....... hon skall svara........

§  9.
Anders Jonsson i Örsbäck haver besovit änkan Sigrid, sal. Per Östenssons efterleverska  i Hallen och de äre skylde till  3  - 4 (släktled) och nu bejärer de varandra till äkta.

§  10.
Den 25 februari ransakades om Erik Perssons i Agnäs  beskyllningar emellan sitt syskonbarn, änka hustru Kristina, salig Per Svenssons efterleverska i Brattsbacka , haver han bekänt sig inför rätten, att han haver havt  umgänge uti horeri i c:a.  4 år sedan i förlidne vår ifrån Walborgmesse tid, och ett år efter deras umgänge haver hon fött ett barn, vilket hon Säger... att hava blivit dött i födelse-stunden, och det andra barnet har hon nu fött omförlidne Nyårs tiden, och det är nu i Levar, såsom hon ännu har inne hos sig.
.........Framstegh välärde herr Hans Cappellan i Sollela........