Nml.  1630 den 6 dec.

Mäisia Grellsdtr i Sörbyn haver olovligen och emot födbud dragit av Landet. Hennes fader Grells Jonsson i Sörbyn är god för hennes sak.           Saker ......... 40 mk.

§  1.
Kom för rätta Ifvar Josepsson i Torstadh och Gabriel Pädärsson i Oppnäs ifrån Botha gield och tilltalade deras Vederlags män i Nordmaling och giorde en riktig avhandling med dem om deras Månhålld, med sådana förord bothaborna skall giva Nordmalingarna för deras 1631 års Månhålld (manhåll) -  75 daler som de leverera skulle nu nästkommande Kyndelsmässe eller till faste Söndag betala.  Men vad sig belangar fänike-tal samt  stora herrfärder, skall de efter deras Mantal förlika Nordmalingarna som där sig oppå belägga kunde. Efter gode mäns värdering, som såg det kosta kan, som andre här i Landet.

§  3.
Tomas Jonsson i Håknäs  haver 6 sedesland jord liggandes i Långed och haver aldrig brukat henne, utan årlig avfört det som växer på samma jord och låter ? fört det uppå, därigenom förminskat Cronones såväl som Prästens Kyrkotionde, därav efter tolfmäns dom blev han sakfälld.

§  4.
Desse Efterskivna för oacktad stämning när som fången Erik Persson  blev avrättat. Skall böta var sine 3 mk: Tobias Danielsson i Gräsmyr, Jonas Pedärsson ibid., Olof Thomasson ibid., Jonas Eriksson i Hörnsjö, Matts Eriksson ibid., Olof Nilsson ibid. och Nils Pedärsson i Hallen