Nml. 1632 den 17 feruari

Desse efterskrivna haver varit olydige  emot Ländsman och Treskes mot Ländsman för Skjutsfärder. För deras olydnad och tresk böta vardera saker  -  3 mk:
Olof Eriksson i Lögdeå,  Isac Håkansson i Mo,  Jonas Eriksson ibid. och unge Olof Månsson ibid.