Nml.  1635 den 27 Maj. Ting i Nordmalings socken

  Fjärdingsmän:  Davvid i Bredvik och Oluf Olufsson i Assby.och nämden

Erik Larsson i Rönholm, treskat mot Cronones utlaga, 6 mk.

                                                                                                                      Erik Larsson i Rönnholm haver undandöljt  Cronones utlagor för Fjärdingsmah Olof Olosson i  Aspeå  efter 2 1/2 Sädesland Jord i två år.

RESOLUTION: Erich Larsson för sin treska och olydna emot Cronones utlagor är därföre sakfälld och tilldömt  Sacker  -   22 mk.

§  2.
Kom för rätten Olof Månsson i Mo och tilltalade Olof Olofsson i Aspeå , David i Bredvik och Sebjörn i Öre  för en stor båt såsom han den för två år sedan för frakt efterlåtit hade till Härnösand, och när de komme till Härnösandh haver Davvid och Esbiör stigit ifrån båten och köpt sig en Nyian båt och därmed hem loppo och Oluff måste sedan vara allena om den båt som de fraktat haver med en lego jänta, för folklöshets skull, när han gatt (måste) lägga båten i Härnösandh, och nu är båten allenast fördärvad och målsäganden begärer nu 4 1/2 daler kopparmynt för samma båt.

RESOLUTION:  Blev nu för rätten avdömt det de skulle alla tre betala samma båt, nämligen 6 daler vardera, utan någon gensaga.

 

Obs!! 1635-11-25 skall finnas något om Sisilla i Baggård!!