1636  4 juli. Grunsundh hölls laga ting den 4 juli år 1636
Fjärdingsman  Mats i Fillingen

§  3.
Jacob Åswedsson i Lygde i Nordmalings Socken haver nu på Tinget fäst Lag att gå själv tollfte på nästa laga Ting om det råbrevet som bortkommit är i Grundsunda Kyrkokista, det han med sin vetskap  aldrig av vet evarest de är tagit vägen, som var råbrev emellan trenne socknar, Näml. emellan desse efterskrevne Sockne Nordmaling, Grundsunda och arnäs

 

Nml. 1636 den 12 december

Fjärdingsman:
Olof Håkansson,  Sven Nilsson i Långed och Per ( Pedär ) Danielsson i Örsbäck.

§  1.
Är vid tinget av dömt att Sven Nilsson i Långed skall uppbygga en Ny stuga i det samma rum som han för Lars Olofsson sin granne för några år sedan förfarit haver.

RESOLUTION:  Är nu avsagt så framt att förbemälte Swen Nilsson i Långed icke uppbygger Stugan innan nästkommande sommar, så skall Lars Olofsson hava lov därtill att inträda i Swens egen Stuga, och ändå böta och svara för sin olydno, efter som ofta tillförinnan där om tillsagt är.

§  2.
Kom för rätten Johan Eriksson i Mo ( Jonn Erichsson i Moo ) och sig storligen besvärade utöver tvenne år sedan, för 3 år sedan vart hans häst för samme Hållen utagen av en Lytenant Jacob Larsson benämnt under Per Svenssons ( Pedär Swenssons ) Compagnie och samma Häst haver Förbemälte Lutenant ridit till döds och hållen voro med Hästar och olydno hemma.

RESOLUTION:  Är nu av nämnden dömt, att Grässmyre och Sunnansiö hållet skulle samma häst behålla, eftersom gode män kunde honom värdera och de söke deras fångessman uti samma Lytenant, varest de honom finna kunde.