Nordmaling 1637

Vart av rätten avdömt att Isak i Mo skall betala Erik Larsson i Rönnholm för det tegel som Erich Larsson av hustru Märta ( Märit ) i Diupsjö köpt haver, nämligen tio marker koppar mynt varder i lån betallt, till näste Ting, då skall han böta för dombrott.

Kom för Rätten Erik Larsson i Rönnholm och tilltalade Isach Pedersson i Moo ( Isak Persson i Mo ), om något murtegel som han för Erik Larsson förfarit har. Vart nu av Rätten avdömt att föreskrivne Isach Pedersson skall utgiva 7 mk. kmt.  Varder det att betala vad han skyldig är.