1639 Dommar och Sakören i Nordmalings socken. Skrivit den 23 jan. 1640.

  § 1
Kom för Rätten Kyrkovärden (Lars) Tomasson i Bredvik och angav Hordoms saken att gifte bonden, benämnd Selfrid Jöransson finne i Djupsjö, som haver bedrivit enfalt hor med en ogift kona, benämnd Gertrud Algotsdotter i Hyngelsböle, som haver i förlidna Höst åtta dagar före Allhelgona dag fött barn, och nu inför Rätten bekänner stadigt på förbenämnde Selfrid Jöransson vara rätte barnafadern till barnet, och ingen annan. Det han ej undfalla kan, utan bekänner sig sådan grov synd och missgärning bedrivit hava, ångrandes dock av hjärtat och om Nåder bedjandes hos Höga Överheten. Påståendes deras gjorda gärning som de nu inför Rätten bekänt, kunna man icke befria deras liv. Utan efter Guds och Sveriges lag, dömdes de båda från livet till döden, efter det 20 Capitlet Levit v. 10.  Dommen skickades till den Högberömmeliga Konungsliga Hovrätt i Stockholm och förväntas här på en gunstig Resolution.  Och saken huruvidare med dem procideras skall.

§ 2
Framträdde för Rätten Hustru Karin i Djupsjö och åkärade Abraham Jonsson i Ava en (Ök) som hans dotter för henne förfarit haver.

RESOLOTIO:   Avdömt av Rätten och sagt att hon skall giva henne penningar sex daler, och när det skett är, skall hustru Karin aldrig mer fodra eller åtala

 

Nordmaling1639 den 16 dec.

Vart om detta ärende rannsakat haver Nemden begärat att detta ärende uppsättes Nästa Ting, och så framt att han icke kan befria sig, haver tolfmän utlovat att de skulle antingen veriera eller fälla honom å nästa sommar Ting.