1643-11-13.  Ting i Nordmalings socken.

Tomas Algotsson i Levar uppbjöd 1:a. Gången 10 sel. Jord ibm

 

Nordmaling 1644 den 10 april

--för stort oföres skull, att man icke kunde komma dit i socknen, haver man måst stämma Länsman Östen Persson i Levar och Tolfmän komma tillstädes i Arnäs socken och alltså Ländzman och mestadelen av efterskivna som sitta i rätten sig inställt.

Gavs bevis oppå 2 mantal och 3 sädesland jord som Ländsman och Nämden vittnade, att de som samma jord besitta äro så utfattige och eländige att de icke förmå deras pliktige utlagor till Cronan utgöra.

 

 

Nordmaling 1644 den 20 November

§  1.
Tomas Algotsson i Levar oppbud 2:a. gången på 10 sel. jord ibm.

§  2.
Gavs bevis uppå - 13 Mantal - 3 ¼ sädesland Jord som Ländsman och Nämnden vittnade att de som samma jord besitta äre så Utfattige och Eländige, det de icke förmå deras pliktige utlagor till Cronan utgöra.  Dem förmäles ock: Samma bevis detta året alldeles öde blivit i efterskivna byar, som första gången oppbudes för öde, Nämbligen;  Gräsmyre 19 1/2 seland,  Brattforsen 13 seland och Baggård 4 seland,  Summa: 1 Mantal 2 1/2 seland.

 

Nordmaling 1645 den 7 Juli.

§  1.
Ställdes för rätten Per Larsson i Långed och Sven Nilsson blevo sakfällde Landsvägar och Broar som icke byggda äro på - 6 år. Blevo saker var efter det 3:e. Cap. Byggninga Balken, vardera 3 daler koppar - 6 daler till treskiftes.

§  2.
Per Eriksson i Aspe och Lars Eriksson i Ava för ogill väg vardera 3 daler - 6 daler till treskiftes.

D:o.   i Lögde  Jonas Ersson,  Jacob Åsmundsson och Samuel Nilsson.

D:o.  i  Lemesjö  Östen.

D:o.  i  Agnäs  Pål Pålsson

§  3.
Blev avsagt att Jonas Eriksson i Mo skulle betala hustru Maria ( Marit ) på en släda, -- koppar mynt 1 daler 3 öre.

D:o. blev avsagt att Sven Håkansson skall utgiva Eerik Olofsson i Ledusjö -- ? på Knäktståndet.

 

 

Nml.  1645.                      Ur saköreslängd.                                       

§  1.
Per Tomasson och Sven Nilsson i Långed för ogill Landsväg.

§  2.
4 bönder i Ava för ogill Landsväg  --, Per Eriksson i Aspeå ,  Lars Eriksson ibm. samt Östen i Lemesjö och Pål Pålsson i Agnäs för ogilla broar.