Nordmaling 1653 den 19 Aug. Bef.-man Knut Ingelsson, Tinget hållet i Lännäs, Själevad.

§  1.
Nils Zackrisson i Hallen samt Erik Eriksson i Rönnholm och Johan Persson i Baggård blev  satta i Nämnden och avlade sin ed oppå Lagen, att de i samma ämbete rättrådige finnas och vara skola.

§  2.
Nämnden avdömde att efterskrivna personer skall Joen Eriksson i Lögdeå till skadestånd halva hästvärdet betala för hans häst som till döds biten bliven är, Nämligen: Erik Eriksson i Rönnholm - 7 Dr. 16 öre samt Samuel Esajasson i Lögdeå - 3 dr. 24 öre och Perr Eriksson i Aspeå - 3 dr. 24 öre i kmt. allt utan någon dröjsmål tillställa.

§  3.
Länsmannen Östen Persson i Levar som och gästgivare är, blev av Gevaldigern Olof Olofsson övertygat eftesom han och icke undfalla kunde, att ha försummelig uti sitt ämbete varit med fordonskap och hästars förskaffande. Alltså blev han efter Krögare och/eller Gästgivareordningen som utgången är, sakfälld - 40mk. treskiftes.

(Marg.ant: Målsägande Rätten eftergiven vid Tingsplatsen.)