Nordmaling 1653 den 31 januari
Bef.-man Knut Ingelsson.

§  1.
Giennes  ( = Järnäs) och Bredviks samt Öhre männerna, begärde för Rätten - 24 utsocknes syn - Nämligen 12 ifrån Grundsunda socken och ifrån Arnäs -12 män.
1653 den 19 aug. på tinget till nästa Laga Ting oppskjutet.

§  2.
Sigrid Olofsdtr i Bredvik har olovandes gått utur sin tjänst som Pädher Typpelanen i laglig tid stadt haver, och sedan tagit sig fast hos Johan Davidsson i Bredvik.
RESOLUTION: Rätten erkände denna Sigridh Oluffsdtr att giva hr. Per lön som henne stadgat blev, N: - 6 dr. och denne Johan Dafwidsson som henne hyst haver blev efter det - 15 Cap. i Byggninga Balken,  Saker 3 mk. treskiftes.

§  3.
Blev av Rätten dömt att Johan Nilsson i Djupsjö skall giva soldaten Håkan Eriksson för den stång Jord han bekom i halva knäkteståndet i Djupsjö, penningar - 40 dr. kmt. efter denne Johan Nilsson är själv Byaman.

§  4.
Anders Nilsson i Hörnsjö uppbud å - 8 sel. Jord han köpt haver av Tomas Larsson ibm., andra gången.

§  5.
Östen Nilsson i Ängersjö har förkastat Hans Persson i Långed okvädsord, som han för Rätten undföll, blev därför Saker - 3 mk. treskiftes.

§  6.
Hendrik Håkansson i Levar uppbjöd 1:a. gången ett sytningshjon som han till sytning tagit har, Nämligen: sin faders syster Gunborg Håkansdotter.