Nml. 1654 den 16 mars
Bef.-man Knut Ingelsson Björnklo

§  1.
Hustro Gunnela, färjekarlen Erik Anderssons hustro vid Mo, kärade till Jacob Aswedsson i Mo, att han för två år sedan när hon var hos honom och skulle hjälpa till att inlada korn, bjöd till att våldtaga henne, slog henne och vred hennes näsa och fick icke befrämja sin onda vilja. När man vidare begynte Examinera henne sade hon att han inte våldtog henne.  Men han bedrev sin vilja med henne med bägges deras samtycke. Han Jacob nekade stadigt till bägge beskyllningarna. Och när man då med högsta flyt begynte förhöra henne, tog hon sina ord tillbaka och sade sig av hat och avund ha honom påfört.

RESOLUTION: Hustru Gunilla skall efter det - 20 Cap. i Tingsmåhla Balken böta för bägge beskyllningarna, - 80 mk. treskiftes.

§  2.
Oloff Mattsson en finne i Mullsjö har utan lov och minne för ett år sedan begynt bygga ett torp oppå Cronones allmänning, blev efter det - 24 Cap. Konunga Balken sakfällt till penningar - 40 mk. = Konungens egen sak.

§  3.
Kom för Rätten Johan Persson i Baggård och tilltalade Jöran Simonsson i Billsjö om några penningar för Bäverskinn som de tillsammans med Jörans son Sigfrid Jöransson / som för en rund tid sedan förrymd är / av ? hava, Jöran föregiver, att han haver levererat till sin son Sigfrid så många skinnvaror som Johan Persson och Sigfrid tillkom, och Johan nekar sig aldrig hava bekommit därför en penning. Denna saken sköts till Nämnden, att de ville skilja Johan Persson och Jöran Simonsson åt.  Blev dömt efter det - 9 Cap. Köpmåla Balken, att Jöran skall betala Johan P. - 10 dr. enkelt koppar mynt.