Nml. 1655 den 27 mars
Ting i Hörnäs Själevad.  Bef.-man Knut Ingelsson Björnklo.

§ 1

Olof Gulliksson ifrån Resilla socken som Daniel Önnessons knäckt i Seel är, har oppå resan hit till General Mönstringen av fordom Borgmästaren oppå Härnösand, välbemälte Gienes Abraham Persson  ( Pedersson ) - 5 dr. och 16 öre Svenskt silver mynt stulet, vilket han icke undfalla kan, utan tillstod och bekände.

RESOLUTION: Föreskivne OLUFF Gullichsson blev efter hennes Kungl. Majts. Straffordning Anno 1653 den 18 maj daterat och tredje punkten, saker och dömd Målsäganden sitt igen giva och därtill tre gånger så mycket böta som löper - 66 mk. treskiftes.

                                                                  §  2.

Anders Pålsson ( Påwelsson ) i Hummelholm kunde icke tillägga och mycket mindre beskylla Barbro Håkansdtr i samma by, med vilja orsaken varit det hans barn i elden fallit haver och till döds förbränt blev, när som han haver utur stugan gått till att vatten inhämta, utan samma skada med Våda skedd var. Alltså kan icke heller denna ringa Rätten henne till någre Penning böter fälla, utan remitteras till hans Ehrvördighet Superintendenten efter som det - 18 Cap. av Ärvda Balken innehåller. Det likväl haver bemälte Barbro efter sin ringa förmåga honom Anders Påhlsson - 20 dr. kmt. lovat och tillsagt, lika som en hugnad giva vilja.