Nordmaling 1657 den 29 augusti
Önskan Grundsunda
Landsskrivare Johan Pehrsson Höök i Bef.man Knut Ingelssons frånvaro.

§  1.
Håkan Svensson i Ledusjö uppå lagt att betala Mårten Nilsson i Baggård - 4 dr. kmt. i skadestånd för det hans häst haver Mårtens häst skadat och illa medfarit.

§  2.
Nils Zackrisson i Hallen blev beviljat och samtyckt fastebrev bekomma på - 9 1/2 sel. Jord och gården där efter därsammastädes liggandes, som han av sitt syskonebarn Nils Pedersson i bemälda Hallen för - 4 dr. Smt. selandet och gården för 36 1/2 dr. kmt. sig tillhandlat och höpt haver.

§  3.
Mårten Eriksson i Aspeå samtycks fastebrev på någon Jord i Lygdeå liggandes, som han av Lars Sjulsson och Anders Joensson i Ava samt Johan Nilsson i Rönnholm och Olof Eriksson i Uhmeå stad köpt haver.