Nordmaling 1658 den 20 aug,  i Levar.
Landsskrivare Johan Persson Höök i Knut Björnklos ställe. Nämnd se särskild förteckning.

§  1.
Mårten Hindersson låter första gången uppbjuda den hus och Jord, som han av sal. ( Peder )  Per Mattsson i Agnäs köpt har.

§  2.
Oppbjöds första gången det Testamente, som Nils Zackrisson i Hallen med sin hustru til sin Knekt eller soldat Samuel Samuelsson gjort har.

Ur Hovrättens Resolutioner.

§  6.
En rannsakning och dom ifrån Ångermanlandh och Nordmalings Socken, över en Kåna Brita Björnsdtr, som varande i tjänst hos sin Moders? (Morbroder?) Nämndeman Nils Östensson i Sunnansjö, bekänner sig åtskilliga gånger haft tidelag med Johan Perssons ( Pedherssons ) fähund i bemälda Sunnansiöö, bedrivit samma vederstyggliga gärning i bemälda Johan Pedherssons Vallflickas åsyn, en dag - 3 gånger och något efter på en annan dag - 9 gånger. Tillbjudandes ock henne till samma vederstyggelse att övertala. Det har sig tilldragit som Tings rannsakningen utvisar vidare.

Resolution: Brytha Björnsdtr skall för denna sin vederstyggliga och grova begångne synd, androm till skräck och varnagel halshuggas och på bål brännas, Hunden dödas på Rätteplatsen och nedgrävas.  (Straffet på båda verkställt enl. Tun.)