Nordmaling 1660 den 18 maj.
Ting i Levar   Bef.man Knut ingelsson Björnklo.

§  1.
Margareta Eriksdotter  / om vilken 1658 den 24 Martii protocollerat finnes / har nu andra gången i lönskaläge barn avlat med Erik Eskilsson i Norrbyn, det de bägge tillstå och bekänna och han henne icke äkta vill, varföre blev han Erich efter sedvanligt bruk och nyss för samma hora, saker - 3 mk. treskiftes. Föreskrivna Marit sakfälldes efter Straffordningen - 40 mk. - treskiftes.

§  2.
Erik Eriksson i Rönnholm och Johan Jonsson i Lögdeå för märkeligt  Oljud inför Rätten - 3 mk. vardera sakfällda, löper - 6 mk. treskiftes

§  3.
Torrböles Byamän sade alldeles ifrån sig fiskeriet i Thorrböleforsen under Cronan, som är taxerat för 1 1/2 tunna Lax årligen till Cronan göras, helst emedan de föregiva, det och Läns och Tolfmän vittnade, att de ej på 30 års tid hava kunnat det fisket för åtskilliga olägenheters skull bruka, utan likväl måst årligen Taxan avlägga, som har gjort dem fattige och förborgade Män.

§  4.
Uppbjöds 2:a. gången den Hus och Jord i Levar som Per Ingelsson i samma by till sina grannar Östen Persson, Tomas Algotsson, Hindrik Håkansson och Lars Svensson sålt haver.