Nml. 1661-02-15.  Gouvernörens  Resolution

  En ransakning och dom ifrån Nordmalings Socken över en flicka på sitt 13:e. år, Annika Olofsdotter, som bekänner sig så av sin matmoder, hustru Malin i Mullsjö, som andre flere hört berättas om Trollkonor och deras konst och läsningar, så och huru de av hin onde i tjänst tages och av honom till Blåkulla föres med annat mera. Och hur därefter sedan, eftersom hon ett illmarigt och ganska vanartigt barn är, begynt sig därutinnan öva och samma konsten lära. Är därföre efter hennes (unga) år av Tingsrätten dömder vid Tingstygu dörren att Hudstrykas, och hennes matmoder och de andra kvinnfolken som i hennes närvaro om sådant talat hava, dömmes att undergå kyrkoplikt.

RESOLUTIO:
Vad flickan Annikas straff vidkommer approberas Häradsdomen, dock så att hon av Pastorn allvarligen tillhålles sina Christendoms-stycken att lära, och sådan sin begynte vanart här efteråt att avstå. Men vad deras plikt vidkommer som om sådant i hennes närvaro av oförstånd talat och dock därmed intet ont menat, bliver härmed upphäven.

Anno 1661-03-04 haver Annika slitit Riset utanför Tingsstugu dörren.