Nml.  1661 den 23 aug. i Ava.
Landsskrivare Johan Pedhersson i stället för Knuth Ingelsson Björnklo.

§  1.
Mikael Jonsson i Håknäs för oljud i Tinget som han märkligen gjorde blev saker - 3 mk. treskiftes.  Nog haver bemälte Michel fört hädiske ord i Socknestugan på Gästgivare Anders Jonsson i Ava, dörföre han och blev saker - 3 mk. treskiftes.

§  2.
Algot Tomasson i Levar  haver gjort mökränkning och barn avlat i lönskaläge med Anna Samuelsson i Diupsjö, som de bägge tillstår. Och emedan han inte vill taga henne till äkta, blev han efter - 3 Cap. av Gifta Balken saker - 40 mk. treskiftes. Kånan blev och för sin brott saker - 20 mk. treskiftes.

§  3.
En Corpral Jöran Jacobsson i Järnäs haver och sedan med bemälte Kåna Anna Samuelsdtr, olovliga gärning bedrivit i lönskaläge, som och de bägge tillstå, varföre blev han och saker efter gammal plägsed och Landsens sedvänjo för samma - 3 mk. treskiftes. Så och Kånan för andra gången sin brott sak - 40 mk. treskiftes.