Nml.  1661 den 4 mars i Lefwar.
Kiörning Olofsson Knuth förordnad i stället för Björnklo.

§  1.
Kerstin Eriksdotter i Järnäs har haft lägersmål och barn avlat med en ryttare Corpral Samuel Jönsson, som allenast några veckor var här i socknen inkvarterad och nu bortrester, vart åt vet ej någon nu att berätta, varföre blev hon Kierstin till vidare besked saker - 20 mk. treskiftes.

§  2.
Efterskrivna Jordh är ingen Åboende på, utan uppsades för Öde under Cronan, första gången, Nämligen:  Uti Mullsjö - 12 sädesland, i Hummelholm -12 ¼ sädesland, i Långed - 6 sädesland och i Toböle 4 1/2 sädesland.

§  3.
Per Eriksson i Järnäs för svarslöst eller Tings-stämningens försittande, saker - 3 mk. treskiftes.